„Северозападен романь“ е цветен, искрен и истински. В него много добре е описан тоя захвърлен и забравен от всички български край – той е див, шокиращ и безскрупулен....