Както вече споменах, това е книга, която ти завърта главата на 180 градуса. И докато мисълта „Ама как по-дяволите...“ ти минава през главата, в следващия миг бива заменена от още поне три въпроса. Когато я прочетох си казах „Лелее, ако това е началото, какво ли тогава става в следващите...