Смятан за един от най-добрите научно фантастични романи, "Играта на Ендър" затвърдява това с дълбоко емоционални и развиващи се герои, които едновременно с това са интелигентни и вълнуващи. Това е този тип книги, за които е измислена фразата"Page-turner": повечето хора я завършват от първото отваряне, толкова е динамична и...